KITE Precíziós gazdálkodás

Precíziós szárítás – VIDEOKONTROLL

A szemes-termények precíziós szárítása

A precíziós szárítás legfontosabb sarokköve, hogy a termény minőségének a megőrzését helyezi a középpontba, ezzel is tiszteletben tartva a növénynemesítés és növénytermesztés eredményeit, valamint az állattenyésztés minőségi igényeit.

Precíziós szárításnak nevezzük, amikor a szárítási folyamat szoros kontrollja mellett fokozatosan és kíméletesen csak annyi vizet veszünk el a terményből, amennyi a biztonságos raktározáshoz szükséges, miközben a termény lokális túlhevülését és a túlszárítást kizárjuk. Fontos, hogy a szárítóközeg belépő hőmérséklete lehetőleg 100 C° alatt maradjon a szárítózóna minden szegletében. Ezen kívül a termény mozgásának a kiegyenlítettségét is el kell érni ahhoz, hogy homogén nedvességtartalmú termény legyen a végeredmény.

A precíziós szárítással a termény beltartalmi értékét maximálisan óvjuk, a szárításhoz szükséges energia mennyiségét pedig minimalizáljuk. A gyakorlat azt mutatja, hogy a szárító teljesítménye nem csökken a precíziós irányú módosításokat követően, hanem sok esetben még nő is.

Környezetünk védelmének egyik fontos szegmense a gabonáink és a takarmányok biztonságos raktározása és minőségének védelme (a takarmányok minősége az állati eredetű élelmiszereink minőségét is jelentős mértékben befolyásolja). Tudományos kutatások szerint, 50 C° felett káros, egyre gyorsuló folyamat indul be, a fehérjék denaturálódnak, a zsír oxidálódik, az enzimek, vitaminok inaktiválódnak. Nagyon fontos, hogy a szárítási folyamatot ennek figyelembevételével valósítsuk meg a gyakorlatban! Ez az állattenyésztés az élelmiszeripar és a fogyasztók jogos igénye. Minden ettől magasabb kilépő hőmérséklet mellett lezajló vízelvonási folyamat veszteséget okoz a szárító üzemeltetése során. Hogy ne legyen veszteség, az a tulajdonosok érdeke is.

Mikor nevezhetjük ideálisnak a szárítási folyamatot?

 • A torony felületén egyenletes a bevezetett szárítóközeg hőmérsékletének eloszlása
 • A nyomásviszonyok kiegyenlítettek a teljes toronyfelületen, tehát a légsebesség egyenletes, bárhol vizsgáljuk azonos mennyiségű szárítóközeg halad át a terménytömegen.
 • Egyenletes a termény áramlási sebessége

1. ábra Az ideális helyzetet megjelenítő adatok, kukorica szárítása közben. A 2. ábrának megfelelő aszimmetrikus jelleget mutatott ez a torony is, de korrigálni tudtuk

Néhány példa, az ideálistól eltérő szárítási folyamatra

I. A szárítózóna hőterhelése aszimmetrikus

Okozhatja a hőt termelő egységek lángképének aszimmetriája, és a légtér helytelen kiképzése. (2. ábra) A jobb oldalon 40 C° helyett 90 C° feletti értékeket látunk. Ez a fajta eltérés korrigálható, az első ábrán bemutatott szárító hőképe is olyan volt a légtechnikai optimalizálás előtt, mint a második ábrán látható hőkép.

2. ábra A lényegesen melegebb jobb oldalon végighaladó termény sokkal szárazabb lesz, mint a bal szélen. 5-6% nedvességtartalom eltérést is okozhat ez a helyzet (Forrás: termenyszaritas.hu)

 

A szárítóból kiadagolt száraz termény nagy nedvességtartalom eltérését nem a különböző nedvességtartalommal beszállított termény okozza. Ugyanis a nedvesebb szemek gyorsabban adják le a vizet, így mire befejezzük a szárítást, nagyrészt kiegyenlítődik a különbség. Ennél sokkal összetettebb a kérdés. A nagymértékű eltérés hátterében mindig valami fizikai törvényekkel megfogalmazható és legtöbbször műszaki beavatkozással korrigálható ok áll. (2. ábra)

A szárítási folyamat szoros kontrollja révén kiszűrhetők azok a tényezők, amelyek nagy nedvességtartalom eltérést és emiatt nehezebben raktározható terményt eredményeznek. Az ábrákon, a kilépőnyílásokban mért hőmérséklet értékeket látjuk. Fent a hideg, nedves terményt betöltjük, lefelé haladva pedig lassan felmelegszik és megszárad. Az adatokat kukorica szárítása közben rögzítettük, az ábrák az adott torony jellemző „viselkedését” mutatják, folyamatosan, egész szezonban hasonló értékeket láttunk ezeken a szárítókon.

II. Egyenlőtlen nyomásviszonyok a torony felületén

Tudjuk mi okozza. A meleg levegőt a toronyba bevezető és a toronyból kivezető légcsatornák, kilépőoldal felől nézve zárt, nyitott, zárt, nyitott… egyenletes struktúrájának megbomlása azzal, hogy azonos típusú pl. két nyitott, vagy két zárt légcsatorna sor követi egymást. Elkerülhető, ha a precíziós szárítás elveinek megfelelően szerelik össze a szekciókat.

3. ábra Vannak kis ellenállású, ezért nagy légsebességet és magas hőmérsékletet produkáló kisebb-nagyobb felületek a szárítóban. 107C°-ot is látunk a 8. sorban (Forrás: www.termenyszaritas.hu)

 

A szárítási folyamat ezen szakaszában 40 C° körüli kilépő hőmérséklet lenne az optimális, mint az 1. ábrán, itt azonban 100 C°-ot meghaladó hőmérsékletű levegő jön ki a toronyból, ezért a szárító energiafelhasználása is magasabb az optimálisnál. A 2. és 3. ábrával jellemezhető eltérések az egész szárítási szezonban folyamatosan fennálló fokozott tűzveszélyt is jelentenek. Ezen túlmenően a hirtelen felmelegedés miatt a szemtörés és a kiporzás is magas.

 

III. Nem egyenletes a termény áramlási sebessége

 

Okozhatja, a torony belsőszerkezetének kialakítása, a légcsatornák ellenállásának jelentős változtatása. Az ürítőszerkezet hibája. (4. ábra) Az ürítőszerkezetnél korrigálható általában.

4. ábra Eltérő sebességgel haladó terménytömeg hőképe. A terményoszlop közepe gyorsabban halad lefelé, kevésbé szárad meg, mint a széleken. (Forrás: www.termenyszaritas.hu)

 

A precíziós szárítás megvalósításával (1. ábra) az alábbi előnyöket élvezheti:

 • Homogén nedvességtartalmú termény
 • Jobb raktározhatóság, kevesebb penész, kevesebb toxin
 • Csökkenő raktározási költségek
 • A túlszárítás visszaszorításával nő az eladható terménytömeg, nő a bevétel
 • Magasabb beltartalmi érték, jobb takarmány, egészségesebb állatállomány
 • Hatékonyabb vízelvonás, kedvezőbb energetikai mutatók, kisebb energiaköltség
 • A szárítózóna jobb kihasználása miatt nő a teljesítmény
 • Kontrollált folyamat, a tűzveszély minimálisra csökken!

 

Most csupán három különböző típus jellemző hőképét mutattuk be. Ahol az 1. ábrához képest pirosabb felületeket látunk, az energiaveszteség. A megtakarítási lehetőség az eltérés korrekciójában rejlik.

A precíziós szárítással megtakarítás keletkezik, emellett a növénytermesztés eredményességét javítja, a szárított termény beltartalmi értékét óvja, ezen keresztül is értéket termel.

 

További információkért keresse  a területileg illetékes szaktanácsadónkat:

Szaktanácsadók elérhetősége:

http://precgazd.hu/kapcsolat


Jelszóváltoztatás